Handreikingen lokale lobby

Diverse brancheorganisaties en koepels hebben handreikingen geschreven voor hun leden over de lobbyen bij de gemeente.

Hieronder staan enkele interessante en bruikbare publicaties op een rijtje.

 

Jeugdzorg Nederland, maart 2017: Handreiking voor lokale lobby rond de gemeenteraadsverkiezingen en daarna

Jeugdzorg Nederland, november 2018: Checklist werkbezoek gemeenteraad

Jeugdzorg Nederland, mei 201: Checklist invloed op gemeentelijke verkiezingsprogramma's

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen: Belangenbehartiging voor pleegouders

VNONCW & MKB Nederland, juli 2017: Infoblad: lobbyen bij een gemeente

VNONCW & MKB Nederland, september 2013: Lobbyen bij de gemeente

VNONCW & MKB Nederland, juli 2017: Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Handreiking

Actiz, november 2017: Alles over lokale besluitvorming en beïnvloeding

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 2018: Handreiking voor lokale lobby rond de gemeenteraadsverkiezingen

GGZ Nederland, december 2017: Handreiking belangenbehartiging rond geestelijke gezondheid en verslavingszorg bij gemeenten

GGZ Nederland, 2017: Stappenplan voor belangenbehartiging rond geestelijke gezondheid en verslavingszorg bij gemeenten

PO-raad, 2017: Onderwijs in uw gemeente beter op de kaart? Zo regelt u dat

PO-raad, juni 2013: Gemeenteraadsverkiezingen 2014, Een handreiking

Aedes, 2017: Woningcorporaties en de lokale politiek, Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sociaal Werk NL, 2017: Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sociaal Werk NL (destijds: MO-groep), juli 2013: De verkiezingen staan voor de deur

Federatie Opvang: Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2014

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, april 2017: Toolkit GR2018: Effectief beïnvloeden

Museumvereniging, november 2017: Handleiding Lobbyen bij de gemeente 2018

Vereniging Openbare Bibliotheken, 2017: Praktijkgids lobby en relatiebeheer voor bibliotheken

Vereniging Openbare Bibliotheken, april 2017: Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby? (gericht op verkiezingsprogramma's)

Vereniging Openbare Bibliotheken, 2017: Checklist gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vereniging Openbare Bibliotheken, 2013: Handreiking public affairs en lobby voor bibliotheken, Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De Groene Stad, april 2016: Lokale belangenbehartiging

Milieudefensie: Handleiding - Lobbyen voor gezonde lucht in jouw gemeente

Veilig Verkeer Nederland, september 2007: Lobbyen: omgaan met de gemeente, Handleiding

Scouting Nederland, februari 2017: Scouting en gemeentelijk beleid - Scouting en lobbyen

KansPlus: Beïnvloeden beleid - de lobby met gemeente

Beheer je Buurthuis: Lobbyen

Alzheimer Nederland: Lokale lobby en ondersteuning gemeenten

 

Geen handreiking, maar document t.b.v. lokale lobby:

Jeugdzorg Nederland, juni 2018: E-magazine 'Dit is jeugdzorg' voor gemeenteraadsleden

Bouwend Nederland, februari 2014: Gemeenteraadsverkiezing special Regio Oost

Federatie Opvang, 2017: Verkiezingskrant

PO-raad, 2017: Hoe kunt u binnen uw gemeente onderwijs beter op de kaart zetten?

 

Gerelateerde documenten: 

CommunicatieOnline, maart 2018: 'De lobbyist verlaat Den Haag en trekt de provincie in'

Stichting Lobby Lokaal, december 2017: Lobby Lokaal: Tips voor de burgerlobbyist

ProDemos met Dröge & Van Drimmelen, augustus 2015: Lobbyen bij de gemeente, hoe doe je dat eigenlijk? (filmpje)

Binnenlands Bestuur, januari 2014: 'Federatie Opvang geeft cursus lobbyen in verkiezingstijd'

Sprank, mei 2017: 'Zelf aan de slag met lokale lobby'

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb